top of page

GARANTIE VOORWAARDEN

Garantievoorwaarden

 

 

Op online aankopen via onze webshop is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie houd in dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.


Voor (vragen over) garantiekwesties met betrekking tot online aankopen in onze webshop kunt u zich wenden tot:

Eurotras B.V.

Sluisjesdijk 26

3087 AH | Rotterdam

T: 010 429 21 18

F: 010 429 27 13

Email:      info@powerboxspring.nl

Website: www.powerboxspring.nl

K.v.K. Rotterdam:            66239559

BTW-nr:              NL856457541B01

​Op aankopen gedaan bij één van onze geautoriseerde dealers is de volgende fabrieksgarantie van toepassing:

​Eurotras B.V. Sluisjesdijk26,  3087 AH Rotterdam  verleent de eindklant voor dit product, dat voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd is, aanvullend op diens rechten jegens de verkoper en onder de hieronder genoemde voorwaarden een fabrieksgarantie gedurende:

25 maanden vanaf de datum van aankoop

  1. Voor producten die aan de selectieve handelsbinding onderhevig zijn, wordt de fabrieksgarantie uitsluitend verleend als het product van Eurotras B.V. bij Eurotras B.V. of een geautoriseerde dealer aangekocht is.

  2. Gebreken worden binnen de garantieperiode door Eurotras B.V. verholpen. De garantie wordt naar keuze van Eurotras B.V. verleend door reparatie, vervanging van gebrekkige onderdelen of vervanging van het product. De uitvoering van de garantie leidt niet tot het verlengen of opnieuw beginnen van een nieuwe garantieperiode. Vervangen onderdelen worden het eigendom van Eurotras B.V.

  3. Garantie kan niet worden verleend voor schade of gebreken die voortvloeien uit niet reglementaire handelen, onjuist gebruik of tran-sport, reparatie of modificaties door niet geautoriseerde personen alsmede uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. 

  4. Als bewijs voor het recht op garantie geldt het bewijs van aankoop met vermelding van datum van aankoop en model. Verplichte regi-stratie: om in aanmerking te komen voor de garantie geldt de voorwaarde dat u uw aankopen binnen 30 dagen na aanschaf registreert. Dit doet u via de volgende registratielink: https://www.powerboxspring.nl/registratie  Om de afwikkeling te vereenvoudigen, dient het bewijs van aankoop - indien mogelijk - de volgende aanvullende gegevens te bevatten: naam en adres van de koper.

  5. Als de eindklant een bedrijf of een rechtspersoon is, of als het apparaat niet in een huishoudelijke omgeving wordt gebruikt, bedraagt de fabrieksgarantie 12 maanden.

  6. De garantie wordt in Nederland verleend. Voor apparaten die in Europa gekocht en vervolgens naar een ander Europees land ge-bracht zijn, wordt garantie in het kader van de voor dit land van toepassing zijnde garantiebepalingen verleend.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per email contact met ons op.

Eurotras B.V.

Sluisjesdijk 26

3087 AH | Rotterdam

T: 010 429 21 18

F: 010 429 27 13

Email:      info@powerboxspring.nl

Website: www.powerboxspring.nl

K.v.K. Rotterdam:            66239559

BTW-nr:              NL856457541B01

bottom of page